ສູດບ້ານໆຢາສະໝູນໄພແກ້ຜິດງູກັດ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ແຕ່ໄດ້ຜົນ 100%

ສັບພະຄຸນແກ້ພິດງູກັດທຸກຊະນິດ ແກ້ໄດ້ທຸກກໍລະນີ ແມ່ນຜູ້ຖືກງູກັດນັ້ນຈະສະຫລົບ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວແລ້ວກໍຕາມ ກໍພຶງຊ່ວຍກັນງັດປາກໃຫ້ອ້າອອກ ແລ້ວຖອກນ້ຳຢາໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທ້ອງໃຫ້ໄດ້ ຜູ້ປ່ວຍຈະຟື້ນ ຄືນມາໄດ້ຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ, ທ່ານຄວນແຊຣ໌ໄວ້ເພື່ອໄດ້ໃຊ້ຍາມຈຳເປັນນະ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຍດດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນເສລຸດພັງພອນ ເອົາທັງຕົ້ນຕະຫລອດເຖິງຮາກ ນຳມາລ້າງໃຫ້ສະອາດຕຳໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບສຸຣາ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ພອກທີ່ບາດແຜ ຫລືຕຳຕົ້ນເສລຸດພັງພອນປະສົມກັບສຸຣາ ອີກສ່ວນຫນຶ່ງ ໃຊ້ພອກບາດແຜກໍຍິ່ງດີ ຮັກສາງູພິດກັດ ຈາກ: ພະຄຣູປີຊາປະຣິຢັດກິດ ວັດສິລາມູນ ອ.ບາງເລນ ນະຄອນປະຖົມ ແລະ ອີກວິທີ ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນເສລຸດພັງພອນທັງຫ້າ (ເອົາທັງຕົ້ນຕະຫລອດເຖິງຮາກ) ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບນ້ຳປາ (ນ້ຳປາໃສ່ແກງ) ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຍາກຮອງດ້ວຍຜ້າຂາວບາງ ໃຊ້ນ້ຳຢາທີ່ໄດ້ນັ້ນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ຖືກພິດງູກັດຮັບປະທານ ຈະຮາກເອົາພິດອອກມາ . ຂໍ້ມູນຈາກ: ພະຄູປຣີຊາປະຣິຢັດກິດ ວັດສິລາມູນ ອ.ບາງເລນ ນະຄອນປະຖົມ

ໃຫ້ເອົາ ຢາສຸນຫຼືຢາສູບ (ຢາເສັ້ນທີ່ໃຊ້ມວນກັບໃບຕອງ ຫລື ໃບຈາກສູນ) ນຳມາກະຢຳໃນນ້ຳຍ່ຽວ (ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ) ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາ ໃຊ້ພອກປາກທີ່ຖືກງູພິດກັດ ໃຊ້ກາກພອກທີ່ບາດແຜລ ຂໍ້ມູນຈາກ: ພະຄຣູປະລັດບັນຈົບ ວັດຊ່ອງລົມ ຣາສະບຸຣີ

ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນກະເພົາແດງ ( ເອົາທັງຕົ້ນ ກິ່ງ ກ້ານ ໃບ ແລະ ຮາກ) ນຳມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບເຫຼົ້າ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາໃຊ້ຮັບປະທານ ມີສັບພະຄຸນຮັກສາງູພິດກັດໄດ້ ຂໍ້ມູນຈາກ: ພຣະອຸບາລີຄຸນູບມາຈານ ວັດສຸວັນນາຣາມ ເຂດບາງກອກນ້ອຍ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ

ໃຫ້ເອົາ ຕົ້ນຟ້າທະລາຍໂຈນ (ເອົາທັງຕົ້ນຕະຫລອດເຖິງຮາກ) 1 ກຳມື ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ແຫຼກ ປະສົມກັບສຸຣາ ຕອງເອົາ ຫລື ບີບເອົາສະເພາະນ້ຳຢາປະມານ 1 ຖ້ວຍຊາ ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃຊ້ກາກຢາພອກທີ່ບາດແຜ ຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ພຮະມະຫາສຸເທບ ຜຸສສະທົມໂມ ວັດພະປະຖົມເຈດີຢ໌ ນະຄອນປະຖົມ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *