ຜັກໄສ້..!! ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດ ແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ (ຕານເຕັ້ນ) ຫລື ງູສະຫວັດ

ໃບ,ໝາກຜັກໃສ້.ຫລື ສັບພາສາໄທຈະເອີ້ນວ່າ ມະລະ .ບ້ານນອກບາງທ້ອງຖີ່ນຈະເອີ້ນວ່າ ຜັກຄູມຄາມ.ເປັນຢາດີ


ຊັ້ນຍອດ.ແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ(.ຕານເຕັ້ນ.).ຫລື. ງູສະຫວັດ..ເອົາໃບຜັກໃສ້


ຫລືຜັກຄູມຄາມ.ມາຕຳລະອ່ຽດ.ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ.


ແລ້ວມາທາໃສ່.ຈຸດທີ່ເປັນ.ຕານເຕັ້ນ ປະມານ2 ມື້.ຜິວຈະຕົກເກັດ. ໃຊ້ແລ້ວເຫັນຜົນແທ້ໆ ລອງເອົາສູດນີ້ໄປໃຊ້ເບີ່ງ

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *