ແມ່ຕູ້ອ່ອນແກ້ວ ໝໍລໍາ(ພິການຕາ)ຢູ່ສວນເຈົ້າອະນຸວົງແຄມຂອງ ຄວາມຝັນໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນຄືຢາກອັດກອນລໍາ

ແມ່ຕູ້ອ່ອນແກ້ວ ໝໍລໍາ(ພິການຕາ)ຢູ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງແຄມຂອງ


ຄວາມຝັນໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນຄືຢາກອັດກອນລໍາໃສ່USBໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານເບິ່ງແລະຖວາຍໄວ້ວັດຕ່າງໆເປີດຍາມບຸນ

ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຄວາມຝັນເພິ່ນເປັນຈິງ ໃຜຈະຮ່ວມອອກແຮງແລະຄວາມຮູ້ເຮັດໂປເຈັກນີ້ນໍາຂ້ອຍໄດ້ເດີ

 

ໂດຍ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *