ເຄືອໝໍນ້ອຍມີສັບພະຄຸນເປັນຢາຊ່ວຍລະລາຍຫນີ້ວ ແລະ ຕ້ານມະເຣັງ

ລັກສະນະ: ເປັນໄມ້ເຄືອທີ່ມີເນື້ອໄມ້ແຂງ, ມີຂົນທົ່ວໄປ, ມີຮາກສະສົມອາຫານຢູ່ໃຕ້ດີນຂະໜາດໃຫຍ່. ໃບເປັນໃບດ່ຽວ, ຈັບແບບສະລັບ, ມີຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮູບຫົວໃຈ, ຮູບໄຕ, ຮູບກົມ, ຮູບໄຂ່ກວ້າງ, ກວ້າງ 5-12 ຊມ, ຍາວ 5-11 ຊມ, ປາຍໃບມົນ ຫຼື ຮຽວແຫຼມ, ໂຄນໃບກົມຕັດ, ຫຼື ຮູບຫົວໃຈ


ຂອບໃບລຽບ, ເນື້ອບາງຄ້າຍເຈ້ຍ, ມີຂົນນຸ່ມສັ້ນກະຈາຍ, ທັ້ງຫຼັງໃໃບ ແລະ ທ້ອງໃບ, ໃບເມື່ອຍັງອ່ອນຈະມີຂົນອ່ອນນຸ່ມປົກຄຸມຢູ່ທັງສອງດ້ານ ແລະ ຕາມຂອບໃບ ແຕ່ຈະລົ້ນໄປເມື່ອໃບແກ່, ເສັ້ນໃບອອກຈາກໂຄນໃບຮູບຝ່າມື, ກ້ານໃບຍາວ 2-9 ຊມ, ຂົນນຸ່ມສັ້ນ, ເກືອບກ້ຽງ.


ດອກອອກເປັນຊໍ່ສີຂາວ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ດອກແຍກເພດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງເຄືອ,ມີຂົນນຸ່ມສັ້ນ, ອອກ, ກ້ານຊໍ່ດອກແຕກຂະແໜງ, ປະກອບດ້ວຍກະຈຸກຢູ່ຕາມງ່າມໃບປະດັບ, ໃບປະດັບກົມ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ.


ດອກເພດຜູ້ ສີຂຽວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວ 1-2 ມມ, ກາບ 4 ອັນ, ຮູບໄຂ່ກັບ, ຍາວ 1,25-1,5 ມມ, ດ້ານນອກມີຂົນຍາວຫ່າງ, ກິບດອກເຊື່ອຕິດກັນເປັນຮູບຖ້ວຍ, ຍາວປະມານ 0,5 ມມ ດ້ານນອກມີຂົນ, ເກສອນເພດຜູ້ເຊື່ອມຕິດກັນ. ໝາກ ມີກ້ານອວບໃຫຍ່ ກົມເມື່ອຍັງອ່ອນສີຂຽວ, ເມື່ອແກ່ແລ້ວເປັນສີເຫຼືອງ.


ການນຳໃຊ້: ໃບຂອງມັນຖືກເກັບກູ້ໂດຍການຕັດເອົາທັ້ງເຄືອເຮັດໃຫ້ພວກມັນຂະຫຍາຍພັນບໍ່ທັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ, ໃບຂອງມັນສາມາດນຳເອົາມາຄັ້ນນ້ຳປະສົມກັບເຄື່ອງປຸ່ງຕ່າງໆຈະເປັນຄ້າຍວຸ້ນເມື່ອມັນເປັນຕອນແລ້ວກໍ່ສາມາດກິນໄດ້.


ນອກນັ້ນຍັງມີສັບພະຄູນທາງຢາທີ່ມີຄູນຄ່າສູງເຊັ່ນ: ຂັບນ້ຳປັດສະວະ, ລະລາຍຫນີ້ວ, ຮັກສາໄຂ້ມາເລເຣຍ, ແກ້ໄອເຈັບໜ້າເອິກ, ແກ້ຮ້ອນໃນ, ຕ້ານເຊື້ອມະເຮັງ, ຮັກສາພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ອື່ນໆ.


ການປູກຂະຫຍາຍພັນ: ສາມາດປູກດ້ວຍເມັດ, ສັງເກດໝາກທີ່ສຸກຈະເປັນສີເຫຼືອງ, ແລ້ວເອົາມາລ້າງນ້ຳເອົາເນື້ອໝາກເອົາ, ແລ້ວເອົາໄປເບີຍລົ້ມໃຫ້ແຫ້ງ, ແລ້ວເອົາແກ່ນມາກ້າ, ອີກທາງໜື່ງສາມາດເກັບຕົ້ນເບ້ຍຈາກປ່າມາປູກໄດ້.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *