ແຈ້ງການມອດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ່ 31 ມີນາ ແລະ ວັນທີ່ 1, 2, 4 ເມສາ 2021

ແຈ້ງການມອດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ່ 31 ມີນາ ແລະ ວັນທີ່ 1, 2, 4 ເມສາ 2021 ນີ້ລາຍລະອຽດເບີ່ງຕາມໜັງສືແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມ

-ມອດໄຟໃນວັນທີ່ 31

 

 

 

-ມອດໄຟໃນວັນທີ່ 1

 

 

 

-ມອດໄຟໃນວັນທີ່ 2

 

-ມອດໄຟໃນວັນທີ່ 4

 

 

 

ໂດຍ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *