ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໃບແປງນົວມີຫຼາກຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດສະນັ້ນບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກແປງນົວ:

-ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຫອບຫືດ

-ເພີ່ມລະດັບແຄລຊ້ຽນໃນຮ່າງກາຍ

-ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກເລືອດຈາງ

-ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ

-ປ້ອງກັນອາການເຈັບຫົວ

-ປັບປຸງການເນັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ສາຍຕາ

-ປ້ອງກັນໂລກລິດສິດວງທະວານ

-ລ້າງສານຜິດໃນຕັບ

-ຮັກສາອາການເຈັບຄໍ ແລະ ເຊື້ອທີ່ລຳຄໍ

-ປັບຄວາມສົມດຸນຂອງການເຜົາຜານໄຂມັນ

-ປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຂອດ

-ຮັກສາໂລກກະດູກພ່ອຍ

-ຊ່ວຍພັດທະນາການຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ກັບເດັກ

-ຫຼຸດລະດັບຂອງກົດຢູລິກໃນເລືອດ ແລະ ຄວບຄຸມລະດັບຄໍເລດຕໍລໍ

ພຶດຊະນິດນີ້ມິປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊີ່ງມັນສາມາດຮັກສາໂລກໄດ້ເກືອບທຸກປະເພດ

ວີທີໃຊ້:

ໂດຍຈະກິນແບບປະເພດເຮັດອາຫານກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະເຮັດເປັນແບບນ້ຳຊາດື່ມກໍ່ໄດ້ພຽງເອົານ້ຳໄປຕົ້ມແລ້ວໃສ່ໃບແປງນົວລົງໄປຂ້ຽວປະມານ10ນາທີ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະໄດ້ນ້ຳຊາທີ່ມະຫັດສະຈັນສາມາດດື່ມໄດ້ແລ້ວ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດຄວນດື່ມມື້ 1 ຈອກ 3ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ຫຼັງອາຫານ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *