ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ການກິນເຂົ້າໜຽວຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫງົານອນຫລາຍຂື້ນ

ບໍ່ວ່າຈະກິນເຂົ້າຈ້າວ ຫຼື ເຂົ້າໜຽວກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຫງົານອນໄດ້ຄືກັນ ຕ່າງແຕ່ວ່າການກິນເຂົ້າໜຽວນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາຍ່ອຍດົນ ແລະ ຍ່ອຍຍາກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫງົານອນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເຫງົານອນຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ

ກໍ່ຄືການຫຍໍ້າອາຫານ ແລະ ເຂົ້າ ໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈຶ່ງກືນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຫງົານອນນັ້ນຫຼຸດລົງ.

 

ໂດຍ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *