ທາງການນຳຂັ້ນແຂວງ..!! ມັດແຂນໄຫ້ຮີ່ໂລ້ທີ່ຊ່ວຍ ທ່ານຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຄົນ

ທຳພິທີແກ້ເຈົ້າພູມເຈົ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ບະບົນເອົາສົບຢູ່ເຮືອທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດອອກ ບໍ່ໃຫ້ມີອັນຂ້ອງອັນຄາ ໃຫ້ລາບເລືອນໄປດ້ວຍດີ

 

 

ນຳພາທາງໂດຍ ທ່ານເຈົ້າເມືອງພ້ອມຄະນະ ແນວໂຮມແຂວງພ້ອມຄະນະ ໃນນັ້ນ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ ການນຳຂັ້ນແຂວງຍັງໄດ້ມັດແຂນໃຫ້

ຮີ່ໂລ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຄົນອີກດ້ວຍ

 

 

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *