ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມັນແລ່ນລົດທາງໄກຄວນກວດເຊັກລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼອດ

ເພາະລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບລົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ!
ຫາກລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າກຳນົດ ອາດຈະມີຜົນເສຍຕໍ່ກັບເຄື່ອງຈັກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກວດສອບລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງເປັນປະຈຳ
ການກວດສອບລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີດັ່ງວິທີລຸ່ມນີ້

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *