ແຈ້ງເຕືອນ…!! ເສັ້ນທາງ 4C ກາສີ-ເມືອງນານ(ພູເກົ້າຫຼັກ)ກຳລັງສ້ອມແປງ ການສັນຈອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.

ໃນວັນທີ່7/4/2021 ທີ່ຜ່ານມາ ແຈ້ງເຕືອນ ທາງ 4C ກາສີ-ເມືອງນານ(ພູເກົ້າຫຼັກ) ແຂວງວຽງຈັນ


ກຳລັງສ້ອມແປງ ແລະ ມີຝົນຕົກເຮັດໃຫ້ທາງເປື້ອນທາງໝື່ນ ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ


KM31+600ແລະ33+600ການສັນຈອນໄປມາແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ລົດບັນທຸກໜັກ ,ລົດເກງ ,ລົດຕູ້ ,ລົດບໍ່ມີໂຟວິນ ກະລຸນານຳໄຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນ

(ຫ້າມຜ່ານ) ງົດໄດ້ໃຫ້ງົດທາງເສັ້ນນີ້

 

 

ໂດຍ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *