ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ ເອົາເງີນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສັງຄົມໄປຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຕໍ່

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ທ້າວ ວິໄຊ ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າເລື່ອນຜ່ານ ບໍ່ມີເງິນກໍຊ່ວຍແຊຣ໌ ຮ້ອງໄຫ້ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່…​ບໍ່ມີເຂົ້າກິນແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ຕົ້ມນ້ຳ ກິນ ເພື່ອຢູ່ລອດ ຍ້ອນຫາກກໍ່ປົວຕາມາ(ມີຄລິບ) ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ກົດລີ້ງ https://www.suelao.com/24718/

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ ວິໄຊ ວ່າງ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊທານີີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ຂໍຂອບໃຈ ພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ອຍເງີນແລະເຂົ້າໄຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າ ເປັນຈໍາໝື່ງ

ສະນັ້ນຂາ້ພະຈີ່ງໄດ້ເອົາເງີນນ້ອຍໝື່ງຊ່ວຍໄຫ້ພາກສ່ວນກູ້ໃພນະຄອນຫຼວງວຽງຈ້ນ 1624 ເພື່ອນໄຫ້ໄດ້ຊ່ອຍປະຊາຊົນໃນຊ່ວງນີ້

ດີຫຼາຍ ທ້າວ ວິໄຊ ວ່າງ ໄດ້ແບ່ງປັນເງີນທີ່ໄດ້ຈາກທຸກໆຄົນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບລາວ ໄປຊຸກຍູ້ໃຫ້ ປກສ ບ້ານເວີນຄຳ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພ 1624

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *