ສາເຫດທີ່ບໍ່ຢາກໄປສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນແນວໃດນໍ້ຈິດໃຈ (ຊົມຄຣິບ)

ສາເຫດທີ່ບໍ່ຢາກໄປສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນແນວໃດນໍ້ຈິດໃຈ ຢ້ານເຂັມສັກຢາວ່າຊ້ານ

ໂຄວິດກະຢ້ານເຂັມສັກຢາກະຢ້ານເຮັດແນວໃດນໍ້ບາດນີ້

(ຊົມຄຣິບ):

 

ໂດຍ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *