ເມຍມືສອງ..!! ສະພາບພໍໃຊ້ໄດ້ ທ້ອງລາຍໜ່ອຍໜື່ງວ່າຊ້ານ ມີໃຜສົນໃຈບໍ (ມີຄຼິບ)

ມີໃຜສົນໃຈບໍ ເມຍມືສອງ ສະພາບພໍໃຊ້ໄດ້

ທ້ອງລາຍໜ່ອຍໜື່ງວ່າຊ້ານສົນໃຈທັກມາ

(ຊົມຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *