ໃນເມື່ອຂັບລົດບໍ່ເກັ່ງ ແລ້ວໄປເສັ່ງເອົາໃບຂັບຂີ່ (ມີຄຣິບ)

ໃນເມື່ອປະຈຸບັນນີ້ລະບຽບກົດຈາລະຈອນມັນເຄັງຄັດ ນັກຂັບຂີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່

.

ຂັບລົດບໍ່ຄ່ອຍຈະເກັ່ງປານໃດແຕ່ກະຢາກມີໃບຂັບຂີ່ ເວລາໄປເສັ່ງເອົາໃບຂັບຂີ່ມັນກໍ່ຈະເປັນດັ່ງຄຼິບນີ້ເລີຍ

.

.

(ຊົມຄຼິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *