ຊ່ວຍແຣ໌ ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາອ້າຍຄົນນີ້ໃຫ້ນ້ອງຊາຍແດ່ ເພີ່ນຈະຮັບນ້ອງໄປເຮັດວຽກນຳ

ໃຜຢູ່ໄກ້ນ້ອງຊາຍ ຄົນທີ່ຕົກງານ ໃຫ້ໂທໄປຫາອ້າຍເພິ່ນເເນ່ເດີ.

ຂໍເບີໂທແດ່ຖ້າວາ່ເປັນຄົນດີດຸໜັນຊື່ສັດຢາກໄດ້ມາຢູ່ນຳເດີຍີນດີຈະຊວຍ.

ມີວຽກໃຫ້ເຮັດມີບອ່ນຢູ່ໃຫ້ມີເງີນເດືອນໃຫ້ຢູ່ນຳກີນນຳໄດ້ເງີນເດືອນພອ້ມ.

ເບີໂທຕິດຂຶ້ນ 0304471768 ແລະເຟສອ້າຍ ແມ່ນຕາມພາບນີ້ເດີ

ຂອບໃຈ ແລະຂໍອະໄພເດີ ທີ່ໃຊ້ພາບ ແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *