ເກີດເຫດ..!! ດີນຍຸບຕົວລົງເປັນຂຸດໃຫຍ່ຫຼາຍຂຸດຕາມແຄມທາງ ແລະ ທົ່ງນາ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ເຫດການນີ້ເກີດຢູ່ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ບໍລິເວນເຂດ ທົ່ງນາບ້ານ ໂຮມສຸກ-ບ້ານປຸງລາດນ້ອຍ(ນາໂຄງ).

ມີປະມານ10-12 ຫູ ທ່ານໃດຮູ້ວ່າມັນເກີດຈາກສາເຫດອັນໃດຢາກໃຫ້ທາງກ່ຽວຂອງລົງຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນ,ຊາວນາ,ຊາວສວນເຂົ້າໃຈວ່າເກີດຈາກສາເຫດອັນໃດ?

.

ເພາະວ່າດຽ່ວນີ້ໃກ້ຮອດລະດູການປູກຝັງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຢາກໃຫ້ຫນ່ວຍງານກ່ຽວຂອງລົງແກ້ໄຂ ແລະ ວີທີການປ້ອງກັນ,ຄວາມປອດໄພໃຫ້ປະຊາຊົນແດ່ເພາະທຸກມື້ນີ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເເຕກຕືນຫລາຍ.

(ເຮົາຈະມີວີທີແກ້ໄຂແບບໃດຄອມເມັ້ນມາເລີຍຊາວເຟສບູກທັງຫລາຍ)

(ຄຣິບ):

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *