ດ່ວນ..!! ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ມີຄົນຈີນ 6 ຄົນ ເດີນທາງມາແຕ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທັ້ງທີ່ລ໊ອກດາວຢູ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າມາໄດ້ແນວໃດ

ມີຄົນຈີນ 6 ຄົນ ເດີນທາງມາແຕ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  ເຊີ່ງນະຄອນຫຼວງພະບາງລ໊ອກດາວຢູ່ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກຄົນຈີນເດີນທາງເຂົ້າມາໄດ້ແນວໃດ

.

.

 

(ຄຣິບ):

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *