ຄົນຈີນຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ນວ່າບໍ່ໃວ້ໃຈ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອໃຈໝໍລາວ ໃນການປີ່ນປົວ (ມີຄຣິບ)

ຄົນຈີນຮ້ອງໃຫ້ ບໍ່ເຊື່ອໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໃວ້ໃຈຄົນລາວໃນການປີ່ນປົວ

.

ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດປະໃຫ້ຕາຍເລີຍບໍ?ຖ້າບໍ່ເຊື່ອໃຈໝໍລາວຂະໜາດນີ້

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *