ຈະມີການປະຕິບັດວິໃນຫຼືບໍ? ຮອ ລົມສະຫວັນ ຜູ້ທີ່ຕົບຫົວປະຊາຊົນ ເຊີ່ງມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ມາດຕາ 195

ຮ້ອຍເອກ ລົມສະຫວັນ ເບີ10 ຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ມາດຕາ 195

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແຕ່ທາງຜູ້ບັນຊາການຂອງຜູ້ກ່ຽວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງຈຳປາສັກ

ຈັບອ້າຍຕຸ້ຍໄປສອບສວນ ແລະ ໄປຄຸມຂັງ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງໄອຍະການຫຼືຈາກສານ

ແມ່ນລະເໝິດກົດໝາຍ 12 ແລະ ມາດຕາ42 ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ລະເໝິດກົດໝາຍເອງ ຄວາມຢຸດຕິທຳຈະມີໃນສັງຄົມບໍ ?

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *