ຊົມເຊີຍ..!! ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຫ້ນັກສຶກສາຫໍພັກ.

ຊົມເຊີຍ ຂໍຂອບໃຈບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຫ້ນັກສຶກສາຫໍພັກ.

.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19).

ລວມມູນຄ່າ 410,740,990 ກີບ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *