ຊ່ວຍເເຊເເດ່..!! ໃຫ້ຮອດເຈົ້າຂອງເງິນທີ່ຫຼົງໂອນເຂົ້າມາຜິດ ເປັນເງີນ ຈຳນວນ 100 ລ້ານກີບ

ຊ່ວຍເເຊຮ໌ເເດ່ ໃຫ້ຮອດເຈົ້າຂອງເງິນເເດ່ເດີ້ ມື້ນີ້ໄປ ວຽກມາ ເຫັນເເຈ້ງວ່າມີເງິນໂອນເຂົ້າໄປເບິ່ງອ້າວ. ເງິນຫຍັງຄືຫຼາຍເເທ້ ຄຳອະທິບາຍກໍ ບໍ່ເຄີບຮູ້ເພາະບໍ່ເຄີຍໄປ ສ້າງໂປຣແກຣມນຳບໍລິສັດຫຍັງມາກ່ອນ

ຊ່ວຍກັນເເຊຮ໌ອອກໄປເດີຖ້າເຈົ້າຂອງເຫັນກໍຕິດຕໍ່ກັບເເດ່ເດີ້

ຊື່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ເເນວໃດເພາະເເອັບບໍ່ໄດ້ບອກ

ຖ້າທ່ານໃດຫາກເປັນເຈົ້າແທ້ໃຫ້ມາພົວພັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນເອົາ

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *