ລ່າສຸດ..!! ເຖິງລູກຄ້າຜູ້ຖ່າຍຄຣິບຈະອອກມາຂໍໂທດເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຊີ້ນແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກະຍັງເປັນກະແສຮ້ອນແຮງ ເພາະພຶດຕິກຳຂອງແມ່ຄ້າ

ລ່າສຸດລູກຄ້າຜູ້ຖ່າຍຄຣິບ ອອກມາຂໍໂທດເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຊີ້ນໝູແລ້ວ

ແຕ່ກະຍັງກະແສມາແຮງໃນຕອນນີ້ ເພາະພຶດຕິກຳຂອງແມ່ຄ້າມັນບໍ່ເໝາະສົມ ໃນການທີ່ໄປເປີດເສື້ອໂຊກົ້ນ ແລະ ເຕັ້ນໃສ່ລູກຄ້າແບບນັ້ນ

(ເບິ່ງຄິບຂໍໂທດ):

(ຄຣິບເຕັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ): 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *