ສຸດແປກ..!! ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ກົບໂບກມືບາຍໆ ຄົນທີ່ນຳເອົາໄປປ່ອຍ (ມີຄຣິບ)

ຊາວໂລກທີ່ໄດ້ເຫັນຕ່າງກໍ່ຕະລືງ ສຸດແປກ ກົບໂບກມືບາຍໆ ຄົນທີ່ເອົາໄປປ່ອຍ

ຄຣິບນີ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊີ່ງມີຄູ່ຮັກຄູ່ໜື່ງໄປຊື້ກົບທີ່ຈະເອົາໄປປ່ອຍເພື່ອເອົາບຸນເສີມໂຊກລາບໃຫ້ກັບຊີວິດ

ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈະເອົາໄປປ່ອຍນັ້ນປາກົດວ່າ ກົບໂຕດັ່ງກ່າວໂບກມືບາຍໆຄົນທີ່ເອົາໄປປ່ອຍ

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *