ນາງ ລຳເງິນ ອາຍຸ 18 ປີ ບ້ານ ປາລຽງ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ຖືພາ7ເດືອນແລ້ວຂາດເລືອດລາວເກິດລູກລະເດີ ເປັນເພດຊາຍ 22/5/2021 .

ນາງ ລຳເງິນ ອາຍຸ 18 ປີ ບ້ານ ປາລຽງ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເປັນແມ່ຖືພາ7ເດືອນແລ້ວຂາດເລືອດລາວເກິດລູກລະເດີ ເປັນເພດຊາຍ 22/5/2021 .

ທີ່ໂຮງໝໍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສວນລູກແມ່ນບໍໍແຂງແຮງປານໃດໃສ່ຕູອົບ #ແມ່ເດັກກໍບໍທັນແຂງແຮງເພາະຍັງຂາດເລືອດໝວກເອ(A)

#ທ່ານໃດຫາກມີຄວາມເມດຕາຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍແດ່ເດີພວກເຂົາແມ່ນທຸກຍາກອາລີບໍ່ມີຍັງເບີຍແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຈະໃສໃຫ້ລູກເກິດໃຫມ່ຜ້າອ້ອມ,ຊົບມືຊົບຕີນອື່ນໆແມ່ນບໍທັນມີ ທ່ານໃດຫາກມີກໍ່ຊ່ວຍແບ່ງປັນແດ່ເດີຂ້າພະເຈົ້າ

ຂໍຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກນຳທ່ານບຊ່ວ່າເກົ່າໃຫມ່ແລະທ່ານໃດຢາກຊ່ວຍທາງດ້ານອື່ນໆກໍ່ໄດ້ເດີຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມອບແລະຊ່ວຍຈົນກວາຈະອອກໂຮງຫມໍແລະນຳສົ່ງກັບບ້ານທ່ານໃດຢາກບໍລິຈາກນຳ້ໃຈຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບປະກັນນຳ້ໃຈຂອງທ່ານຄືຊ່ວຍຜູ້ລຳບາກຢ່າງແທ້ຈີງ.

030120000098142001 CHANSAMONE SYLITHASAK
ໂທ55898884

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *