ຄຳເວົ້ານີ້..!! ຄືຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ ຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາຄ່າໄຟຟ້າ

ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ:ໃຫ້ຟັງເດີ້ ໃຫ້ຟັງສຽງຂອງປາຊາຊົນ ເຂົາເວົ້າແມ່ນຄວາມເຂົາໄດ໋ ຫວັງວ່າ ພະນັກງານໄຟຟ້າຄົງເຫັນຄຣິບນີ້ ທີ່ທ່ານເວົ້າ

ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍໆທີ່ຍັງແນມເຫັນບັນຫາ ແລະ ຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *