ແຈ້ງລູກຄ້າ ລາວໂທລະຄົມທຸກທ່ານ ຫ້າມຮັບສາຍເດັດຂາດຖ້າຫາກມີເບີທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍໝາຍເລກ00ໂທເຂົ້າ

ເຕືອນໄພ ຮຽນລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນຂະນະນີ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ທີ່ພະຍາຍາມໂທມາເເລ້ວຕັດສາຍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໂທກັບ ທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນ 00685, 00248, 00882, 00257

ເບີໂທເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ Spamming call

ຖ້າຫາກທ່ານໂທກັບທ່ານຈະເສຍຄ່າໂທຕ່າງປະເທດໃນລາຄາທີ່ແພງ. ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາຢ່າໂທກັບ ແລະ ດຳເນີນການລະງັບເບີດັ່ງກ່າວທັນທີ

ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍຈາກ ລາວ ໂທລະຄົມ

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *