ເກີດເຫດຄວາມຮຸນແຮງ…!! ທີ່ປະເທດມຽນມາ ລົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຖືກລັດຍິງກາງທາງ

ລົດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖືກລັດຍິງກາງທາງ ທີ່ເມືອງ ເລົ່າໄກ່ ລັດສານເຫນືອ ເຫດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2021 ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ນັ່ງມາທັງ 12 ຄົນເສຍຊິວິດ

ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າມີຄວາມກ່ຽວໂຍງກັບການເຮັດລັດຖະປະຫານຈາກທະຫານ ແລະ ອາດເປັນສະນວນສົງຄາມພາຍໃນປະເທດ
ຢູ່ລັດສານເໜືອ ຖືເປັນລັດຫນຶ່ງທີ່ມຽນມາມີບັນຫາກັບກຸ່ມຜູ້ກໍ່ຄສາມຮຸນແຮງທີ່ຕ້ອງການແຍກການປົກຄອງແບບເອກະລາດ

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *