ເປັນຕາຢ້ານແທ້..!! ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດເຄີ່ງຊົ່ວໂມງກໍ່ມີອາການແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ເສຍຊີວິດ (ມີຄຣິບ)

ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ ແລ້ວນັ້ງພັກເຄີ່ງຊົ່ວໂມງກໍ່ໄດ້ມີອາການແບບນີ້ຂື້ນ

ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນຢູ່ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກມີອາການຊັກແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ

ບໍ່ສັກວັກຊິນກໍ່ຢ້ານ ສັກກໍ່ຢ້ານບາດນີ້

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *