ຜັກ,ໝາກໄມ້ປອດສານພິດ, ລາຄາຖຶກ, ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ຕະຫຼາດກະສິກຳອິນຊີ

ຜັກປອດສານພິດ, ລາຄາຖຶກ, ແລະ ມີຫລາກຫລາຍຊະນິດ , ອາຫານແຊບໆກາມີ

ເປີດທຸກວັນ ພຸດ ແລະ ເສົາ ເລີ່ມ 5ໂມງເຊົ້າ-10ໂມງເຊົ້າ

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *