ດ່ວນຮີບສະໝັກເລີຍ..!! ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ IT Programmer (ໄອທີພັດທະນາໂປຼແກຣມ) ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ້ມນີ້:

-ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

.

ທີ່ມາ:

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *