ຂຽນໃບສະເໜີ ຂໍນອນນຳເມຍນ້ອຍ ຍ້ອນຜ່ານມາເມຍຫຼວງ ແລະ ເມຍກາງບໍ່ອະນຸຍາດ

ຂຽນໃບສະເໜີຂໍນອນນຳເມຍນ້ອຍ

ເພາະແຕ່ເອົາເມຍນ້ອຍມາຍັງບໍ່ໄດ້ນອນນຳຈັກເທື່ອ ຍ້ອນວ່າເມຍຫຼວງ ແລະ ເມຍກາງ ບໍ່ອະນຸຍາດ ເລີຍຂຽນໃບສະເໜີໄປຫານາຍບ້ານ

.

(ຟັງຄຼິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *