ຕົ້ນທືນຊີວິດແຕກຕ່າງກັນ ນີ້ຄືຫົວໃຈນັກສູ້ ຖີບລົດສົ່ງອາຫານ ຫາເງີນລ້ຽງພໍ່ແມ່

ມີຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດວຽກຫາລ້ຽງພໍ່ແມ່ເຖິງວ່າເຮົາຈະບໍ່ມີລົດຈັກຂີ່ຄືເຂົາ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຍັງມີລົດຖີບທີ່ສາມາດຂີ່ໄປສົ່ງເຄື່ອງໄດ້

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຂອງທຸກຄົນບໍ່ເທົ່າກັນ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມດຸໝັ່ນ ມີຄວາມອົດທົນ ກໍ່ບໍ່ອົດຕາຍ.

ຄົນເຮົາ ມີຕົ້ນທຶນຊີວີດ ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຄົນທີ່ ອົດທົນ ສ້າງໂອກາດ ແລະ ພາກພຽນຍ້ອມເຫັນແສງສະຫວ່າງທີ່ປາຍອຸໂມງ

ເຖິງຊີວິດເຮົາຊີບໍ່ມີຄືຄົນອື່ນ ແຕ່ເຮົາເລືອກທີ່ຈະມີຄືຄົນອື່ນໄດ້ ຖ້າໃຈເຮົາສູ້

ຂໍອະນຸຍາດຮູບພາບ: ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໄທ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *