ອີກແລ້ວ..!! ບັນຫາລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກແລ້ວລົບໜີບໍ່ມາຮອບຜິດຊອບ

ປະມານ 8 ໂມງແລງ ວັນທີ່ 4 ມຖ 2021 ໄດ້ມີຜູ້ລົງໃວ້ໃນສື່ອອນລາຍວ່າ: ຂ້ອຍເຫັນລົດຄັນທີ່ຕຳ ປ້າຍທະບຽບແມ່ນ ກພ 9491 ວີໂກ້ສີປອນເງິນລຸ້ນຕ່ຳ ມີຜູ້ຊາຍນັ່ງໃນລົດ3 ຄົນ

ຜູ້ຂັບລົດໃສ່ຫມວກສີດຳ ລາວລ່ວງໄຟແດງ ມາເກາະເອົາລົດຈັກ ມີວີໂກ້ຂາວຄັນຫນຶ່ງບີບແກໃສ່ເພາະສວນທາງກັບລົດທີຕຳ ລົດທີຕຳລາວກະຈອດເອົາແວ່ນລົງເບິ່ງລະກະຂັບໄປຕໍ່

ຜູ້ຖືກຕຳຊື່ ນາງ ທອນ ນີ້ແຫລະ ໄດ້ຍິນຂະເຈົ້າເອີ້ນກັນ ຕຳລະຫນີ ຊົ່ວຂະຫນາດ ໄຟແດງດົງນາທອງ ຄົນທີຕຳຂີ່ລົດມຸງຫນ້າຫນີຂຶ້ນໄປທາງເຫນືອ ຂໍໃຫ້ປອດໄພ

ຖ້າຂໍ້ມູນ ຄວາມຈິງຜິດພາດກໍ່ຂໍ ອະໄພ ເພາະຜູ່ ລົງໃນສື່ອອນໄລ ຂຽນໃວ້ ແບບນີ້ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ. ຂໍໃຫ້ປອດໄພ ຂໍຮ້ອງຜູ່ຕຳຫລື ເກາະ ໃຫ້ຕິດຕາມ ອາການ ແນ່ ຢ່າ ຟ້າວຫນີ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *