ແປບຊີລາວ..!! ຢັ່ງຢືນວ່າ ເວບໄຊ໌ດັ່ງກ່າວເປັນລີ້ງ SPAM ພວກຕົ້ມຕຸ໋ນລໍ້ລວງເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຈົ່ງຢຸດສົ່ງຕໍ່

ລະວັງ!! ກະລຸນາຢຸດກົດ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃດໆ ຖ້າຫາກທ່ານພົບເຫັນ ໂພສ ຫລື ຂໍ້ຄວາມຮູບແບບລຸ່ມນີ້.

ລິ້ງເວັບໄຊ້ ດັ່ງກ່າວເປັນລິ້ງ “SPAM” ເຊິ່ງອາດລໍ້ລວງເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານໄດ້.

ພວກເຮົາຂໍ ຢືນຢັນວ່າ ເປບຊີ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆຢູ່ໃນລິ້ງເວັບໄຊ້ດ້ານລຸ່ມນີ້. ກະລຸນາຢຸດສົ່ງຕໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກະຈາຍອອກໄປໃນວົງກວ້າງ. ຂໍຂອບໃຈ #PepsiLaos

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *