ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ..!! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ+400ຄົນ ພົບໃນ7ເມືອງ ລວມມີ 67 ບ້ານ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 400 ຄົນ ພົບໃນ 7 ເມືອງ ແລະ ມີ 67 ບ້ານດັ່ງນີ້:

ເມືອງນາຊາຍທອງ 205 ຄົນ ໃນ 11 ບ້ານ

ເມືອງຈັນທະບູລີ 126 ຄົນ ໃນ 13 ບ້ານ

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ 13 ຄົນ ໃນ 10 ບ້ານ

ເມືອງໄຊເສດຖາ 22 ຄົນ ໃນ 13 ບ້ານ

ເມືອງສີສັດຕະນາກ 9 ຄົນ ໃນ 5 ບ້ານ

ເມືອງໄຊທານີ 22 ຄົນ ໃນ 14 ບ້ານ

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 2 ຄົນ ໃນ 2 ບ້ານ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *