ແຊຣ໌ບອກຕໍ່..!! ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊິນແມ່ນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດຢ່າງເດັດຂາດ

ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີ່ຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ

ນັບແຕ່ວັນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ.

ໜາຍເຫດ ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ ຂໍຂອບໃຈ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຕະຫລາດຂາຍສົ່ງຜະລິດຕະພັນກະສີກຳສາກົນບືງທາດຫລວງ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *