ຢ່າຖືເບົາ..!! ເບີ່ງເດັກນ້ອຍຜູ້ຕາດຳໆບໍ່ຮູ້ອີຫຍັງກະຕ້ອງໄດ້ມາຮັບກຳຈາກຜູ້ໃຫຍ່

ລູກນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ຕ້ອງມາຮັບກຳທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ນຳໂຄວິດມາສູ່ລູກໆແລະຄອບຄົວ ລູກຈະໄດ້ໄປຢູ່ນຳໝໍໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ ເບີ່ງແລ້ວນ້ຳຕາຕົກ

ເວົ້າມາລະໝືນນຳຜູ້ໄຫຍ່ທີ່ເຮັດຫັຍງບໍ່ຄິດເຫັນຄົນຮອດຂ້າງເດັກນ້ອຍຜູ່ເຖົ້າຄົນຍາກຈົນຕ້ອງມາຕົກກຳລຳບາກຍ້ອນຜູ້ໄຫຍ່ທີ່ເຫັນແກ່ໂຕ

ຈົ່ງຮັກສາຊີວິດລູກໄວ້ໃຫ້ດີກ່ອນມັນຈະນຳເອົາຊີວິດລູກໄປຕໍ່ໜ້າສູ້ໆເດີຫລານເຂັ້ມແຂງເອົາຊະນະມັນໄຫ້ໄດ້ເດີຫາຍໄວໆຈະໄດ້ກັບໄປຫາພໍ່ແມ່ເດີລູກ

.

.

.

(ຄຼິບ):

(ຄຼິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *