ແຊຣ໌ບອກຕໍ່..!! ອາຈານເພີ່ນບອກສະໝູນໄພປົວພະຍາດໂຄວິດ ກິນແລ້ວຫາຍດີພາຍໃນ 5 ວັນ ເຫັນຜົນແທ້

ປະຊາສຳພັນໃຜທີ່ຕິດໂຄວິດ ໃຜທີ່ມີພີ່ນ້ອງຕິດໂຄວິດຟັງທາງນີ້.

ມີສະໝຸນໄພຊະນິດໜື່ງ ຊື່ວ່າ ຕົ້ນບີໝີ ທີ່ສາມາດກີນເພື່ອປີ່ນປົວໃດ້ແທ້ ເຫັນຜົນຈີງ ຫາຍດີພາຍໃນ5ວັນ.

ພຽງແຕ່ກີນ ເຊົ້າ ສວຍ  ແລະ ແລງ ຄັ້ງລະໃບເທົ່ານັ້ນ ມີຄົນກີນເຊົາມາຫລາຍແລ້ວ

(ຄຼບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *