ໂຕເລກໃນໃບບິນບໍ່ຕົງກັບເລກກົງເຕີ ຄ່າໄຟປົກກະຕິເສຍບໍ່ຮອດແສນແຕ່ເດືອນນີ້ຄູນ3ເທົ່າ

ຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເລກກົ້ງເຕີ ເດືອນນີ້ ປົກກະຕິຈ່າຍບໍ່ຮອດແສນ.

ວ່າຈະລຸດຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ກົງກັນຂ້າມຍັງໄປໂກງປະຊາຊົນອີກນັ່ງຢູ່ຫ້ອງຈົດເລກກົງເຕີ່ໄຟຟ້າ

(ຄຼິບ):

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *