ຫຼ້າສຸດ..!! ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນມາ ແລ້ວອາການຊຸດລົງໜັກ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ ໃຫ້ທົ່ວຫູ ທົ່ວຕາ ຄົນທຸກໆ ຄົນແດ່ຂໍມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາໄກ້ສູນເສຍພໍ່ໄປ-ຢາກຖາມທຸກຄົນໃນ ສັງຄົມອອນລາຍນ໌

ວ່າຢູ່ໆ ທາງການເພດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາໄປສັກ (ວັກຊີນ). ສັກມາແລ້ວເກີດມີອາຫານໄຂ້ເປັນໂລກສາຫັກຫນັກຈົນ ຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລ້ວ ທາງລັດຖະບານ ຈະຮັບຮູ້ ຫືຼ ຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມເສີຍຫາຍດ້ວຍບໍ?

ຖ້າໃຜຮູ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຂ່າວ ຈາກທາງການເພດ ຫືຼ ທາງລັດ ກໍ່ຊ່ວຍບອກພວກເຮົາດ້ວຍແດ່

(ຄຼິບ):

ທີ່ມາ:

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *