ການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ ແລະ ຈູດຊະຊາຍຈະຖືກປັບໄໝ 5.000.000 ກີບ- 50.000.000ກີບ ແລະ ຈຳຄຸກ 6 ເດືອນ-3ປີ

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ມາດຕາ 346

ບຸກຄົນໃດຫາກປ່ອຍຄວັນ ຝຸ່ນລະອອງ ສານພິດ ຫລື ລັງສີ ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂຶ້ນສູ່ອາກາດເກີນມາດຕະຖານທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ

ຈະຖືກປັບໄຫມ: 5.000.000 -50.000.000 ກີບ ຕັດອິດສະລະພາບ: 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ

ກໍລະນີຫາກເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອັກຄີໄພ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍທັງຫມົດເບີແຈ້ງເຫດ:1523

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *