ຄຸມຍາກແທ້ບາດນີ້ ໂຄວິດແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວ ພະນັກງານທາງດ່ວນຕິດໂຄວິດ 21 ຄົນ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນນະຄອນຫລວງ ຈໍາແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 14 ຕຸລາ 2021

• ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 14 ຄົນ- (ໂຮງງານກຽນວິໄລ: 9 , ໂຮງງານ Trio garment: 2 , ່ ໂຮງງານ Alpilao: 2 , ໂຮງງານມືດສະຄອດ: 1 )

• ພະນັກງານລັດ ມີ 7 ຄົນ່ (ທສກ : 3 ກໍລະນີ, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ : 1 , ອພບ ເກົ້າຍອດ: 1)

• ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 9 ຄົນ(ນັກສຶກສາແພດ: 2 ກໍລະນີ, ກູ້ໄພ: 1 ກໍລະນີ)

• ພະນັກງານທະນາຄານ ມີ 6 ຄົນ (ສ່ງເສີມກະສິກໍງ: 3 ) ໑ ພະນັກງານບໍລິສັດ/ລັດວິສາຫະກິດ: 3 ຄົນ (ຫ້ອງການໄຟ້າລາວ : 1) ພະນັກງານທະຫານ ມີ 5 ຄົນ (ນັກສຶກສາ 105: 4)

• ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 1 ຄັນ (ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ)

• ກອງຫຼອນບ້ານ.ມີ 1 ຄັນ (ບ້ານຫນອງປີງ)

• ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 15 ຄົນ ່່ ພະນັກງານຮ້ານຄ້າ ມີ 5 ຄົນ (D mark ດົງປ່າລານ: 2 ແລະ ໂຊກໂຊ: 3) ໍ ຕະຫຼາດ ມີ 4 ຄົນ.. (ຂົວດິນ: 2, ຊຶ່ງຈຽງ: 1 ແລະ ສີໄຄ: 1)

• ພະນັກງານທາງດ່ວນ ມີ 21 ຄົນ (ໃນນັ້ນມີຄອບຄົວພະນັກງານ 2)

• ກໍາມະກອນ ມີ 9 ຄົນ

• ນັກຮຽນ ມີ 16 ຄົນ, ນັກສຶກສາ ມີ 7 ຄົນ ວ່າງງານ/ຜູ້ເຖົ້າ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 19 ຄົນ, ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 12 ຄົນ.

• ອື່ນໆ ມີ 20 ຄົນ • ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 14 ຄົນ.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *