ແຈ້ງການດ່ວນ..!! ເຂື່ອນເຊລະນອງ1 ແຈ້ງປ່ອຍນ້ຳ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມິສະຕິ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ກະກຽມຮັບມືໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ຈາກການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນເຊລະນອງ1.

( ຜູ້ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ1 ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເກັບມ້ຽນວັດຖຸມີຄ່າໄວ້ທີ່ສູງ)

ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຊາບແລະລະວັງໄພ

.

.

.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *