ພັກແພວຊ່ວຍຮັກສາໂລກດັງອັກເສບ ແລະ ອາການພູມແພ້

ທ່ານໃດທີ່ເປັນໂລກໄຊນັສ ຫລື ລິດສິດວງດັງ-ໂລກດັງອັກເສບທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂພ້ງອາກາດ,ໂພ້ງກະດູກທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃນກະດູກກະໂຫຼກຫົວຈະມີອາການປວດຮອບກະບອງຕາ

ໜ້າຜາ ແລະ ຮູ້ສຶກແໜ້ນໂພ້ງດັງຫາຍໃຈທາງດັງບໍ່ສະດວກເປັນຫວັດຊຳເຮື້ອບໍ່ເຊົາຈາມຕະຫຼອດອາການດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂື້ນສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີຝຸ່ນລະອອງຫຼາຍກີ່ນເກສອນດອກໄມ້,ຂັນສັດ,ກີ່ນນ້ຳຫອມ

ແລະ ກີ່ນອື່ນໆເປັນຕົ້ນ

ຮັກສາແບບທຳມະຊາດແລະຫາຍຂາດໄດ້ໃຫ້ທ່ານນຳເອົາພັກຫອມແພວປະມານ 8-10 ຍອດ ມາຕຳແລ້ວເອົານ້ຳໃສ່ເລັກນ້ອຍແລ້ວເອົາສຳລີຊຸບນ້ຳພັກແພວ ຢອດໃສ່ຮູດັງ ເຊົ້າ-ສວຍ-ແລງ ອາການແພ້ຫຼື

ອັກເສບຈະຄ່ອຍໆດີຂື້ນ ແລະ ຫາຍເປັນປົກກະຕິໄດ້

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *