ປະໂທ້..!! ມາທຸກຮູບແບບເລີຍເນາະບິນຄ່າໄຟຟ້າ ໂກງໂຕເລກໃນບິນແບບຈະໆເລີຍເນາະ

ຂອງຂອ້ຍກະເປັນຄືກັນເດີ້ອາ້ຍນອ້ງບາ້ນເມຶອງຢູ່ລຸ່ມກະເປັນເລກ6ຄືກັນເດີ້ໂປດເຂົ້າໄຈແຕ່ຂອ້ຍລຶບອອກກອ່ນໂຕເທິ່ງຂອ້ຍຮູ້ແລ້ວຈຶ່ງລົງໂຕເທິ່ງໄຫ້ເບິ່ງ

ເປັນແນວໃດກັນແທ້ພະນັກງານໃນໄຟຟ້າລາວເອີຍຊິມາຫາກິນແບບນີ້ເລີຍບໍ?

.

(ເບີ່ງຄຼິບ):

(ເບີ່ງຄຼິບ):

ທີ່ມາ:

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *