ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ..!! ໃຜຮູ້ຢາດີຊ່ວຍລາວແດ່ ລາວເປັນຕຸ່ມທົນເຈັບບໍ່ໄຫວແລ້ວ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ ພໍ່ລຸງຂອງຂ້ອຍເປັນແນວນີ້ໃຜຮູ້ຢ່າບໍ່ທຳອີດເພີນເປັນຕູ່ມໄປກວດໂຮງໝໍເພີນເອີ້ນເປັນຕານເຕັ້ນແຕ່ດຽວນີ້ລາວເຊົາເປັນຕູ່ມແລ້ວແຕ່ລາວເຈັບຫົວລົງມາແຂນລົງມາໃສ່ເອີກ ໃຜຮູ້ຢ່າຫຼືວີທີແກ້ຂໍ່ຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອແດ່

ຖ້າໃຜຮູ້ຢາດີຮັກສາ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງເຟສບຸກນີ້ ຫລື ມີວິທີການຮັກສາ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປສົນທະນາກັບເຟສບຸກນີ້ໂດຍກົງເດີ ເຟສບຸກ ( Saeng Spk )

(ເບີ່ງຄຼິບ):

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *