ໜ້າເປັນຫ່ວງ..!! ນັບມື້ນັບກະຈາຍໄປທົ່ວຕິດເຊື້ອເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນທຸກມື້

ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ…! ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ທຸກມື້ນີ້ຄົນຕິດເຊື້ອມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທຸກຄົນແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງໝົດ

ເຊິ່ງລັກສະນະການສົ່ງເຊື້ອ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄົນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວ ທີ່ອອກເຮືອນທຸກມື້ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ນໍາເອົາເຊື້ອມາແຜ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ມີຄົນໃນຄອບຄົວເອົາໄປແຜ່ຕໍ່່ຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ເຊັ່ນ. ສໍານັກງານອົງການ, ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.

.

.

.

.

.

.

 

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *