ຮືຮາກັນ..!! ໄທພົບແຫຼ່ງນ້ຳແຮ່ໂຊດາລົດຊາດຫວານ

ຂ່າວໄທລາຍງານ: ຮືຮາກັນເພາະພົບແຫຼ່ງນ້ຳແຮ່ໂຊດາລົດຊາດຫວານປະສົມເຄື່ອງດື່ມແທນໂຊດາໄດ້

ເມື່ອວັນທີ່ 10 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ນາຍກຽງສັກ ພີລະໄລ ຜູ້ອຳນວຍການ ສຳນັກສຳຫລວດແລະ ປະເມີນພາບນ້ຳບດານກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳບາດານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ສຳຫລວດແຫຼ່ງນ້ຳບາດານໃນພື້ນທີ່ ບ້ານ ທຸງຄູນ ໝູ່12 ຕຳບົນຫ້ວຍກະເຈົາ ອຳເພີ ຫ້ວຍກະເຈົາ ຈັງຫວັດການຈະນະບູລີ ໄດ້ພົບແຫຼ່ງນ້ຳພຸທຳມະຊາດທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ

ເພາະວ່າມີລົດຊາດຊ່າ ຄ້າຍຄືກັບໂຊດາ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານສະມາດນ້ຳໄປປະສົມກັບເຄື່ອງດື່ມໄດ້

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *