ສຸດຍອດ..!! ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນງວງຊ້າງຊ່ວຍຮັກອາການເຈັບຕາໄດ້

“ຕົ້ນງວງຊ້າງ” ຮາກສົດນຳມາຕຳຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳໃຊ້ຢອດຕາແກ້ຕາອັກເສບ, ຕາມົວ, ເຈັບຕາວິທີລັກສະນະພືດສາດພືດລົ້ມລຸກ, ມີລຳຕົ້ນອວບນ້ຳພໍຄວນ, ລຳຕົ້ນແຕກເປັນຫຼາຍກິ່ງຫຼາຍງ່າ, ເປັນຟຸ່ມ, ສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ, ພືດຊະນິດນີ້ມີຂົນແຈກຢາຍທົ່ວໄປໂດຍສະເພາະຢູ່ຕາມໃບ.


ໃບ: ແມ່ນໃບປະເພດດ່ຽວ, ຈັບແບບສະຫຼັບ, ຫຼື ເກືອບກົງກັນຂ້າມກັນຢູ່ຕາມງ່າ ແລະ ລຳຕົ້ນ, ໃບມີຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຫົວໃຈ, ຍາວ 6–8 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 4–7 ຊັງຕີແມັດ, ປາຍໃບສ້ວຍ, ຕີນໃບມົນ ຫຼື ບ້ຽວ ແລະ ເປັນປີກຍາວລົງໄປຕາມກ້ານໃບ, ຂອບເປັນຢັກ, ກ້ານໃບຍາວ 3–5 ຊັງຕີແມັດ, ຜິວໃບບໍ່ລຽບມີຮອຍຢູ່ຢີ່ ແລະ ມີຂົນຢາຍຢູ່ທົ່ວ.ດອກ: ອອກຢູ່ຍອດ, ຮວງດອກອາດຍາວເຖີງ 20 ຊັງຕີແມັດ, ປາຍຂອງຮວງດອກມ້ວນເຂົ້າອັນພາໃຫ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືງວງຊ້າງ.

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *