ຫ້າມເປີດ..!! ໄຟສັນຍານເວລາຈະໄປທາງຊື່ກໍລະນີພົບ 4 ແຍກ

ເຫັນນັກຂັບຂີ້ຫລາຍໆຄົນຍັງເປີດໄຟສັນຍານໃນກໍລະນີພົບທາງ 4 ແຍກ ແຕ່ຈະໄປທາງຊື່ເຊີ່ງການເປີດໄຟສັນຍານນັ້ນມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງນັກຂັບຂີ້ເພາະການເປີດໄຟສັນຍານນີ້ຈະເອີ້ນວ່າ:

ໄຟສຸກເສີນ ແລະ ຈະໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນເຊັ່ນ: ລົດເພ,ການຂໍທາງດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ (ເພາະສະນັ້ນຫ້າມເປີດໄຟສັນຍານນີ້ກໍລະນີຈະໄປຊື່)

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *